Jakub Zeman
Bojová umění, asiatika, překlady

Jakub Zeman
  • Tlumočení a překlady japonština-čeština
  • Asiatika - starožitnosti a umění
  • Bojová umění, japonský meč

Kniha Cuba - záštita japonského meče


Fotka: Kniha Cuba - záštita japonského meče

Po dlouhé a usilovné práci, se nám konečně podařilo vydat knihu o záštitách japonského meče tsuba. V této knize představuji cuby, ne jen jako součást japonského meče určeného k boji, ale i jako krásné umělecké dílo.

 

Kniha popisuje z historického, technologického kunsthistorického úhlu pohledu záštitu na japonský meč (cuba). Námět je jakýmsi oknem do estetického a duchovního světa dávných Japonců. Má publikace seznamuje čtenáře s japonskou i čínskou literaturou, historií a poezií a obsahuje dosud nepublikované záštity včetně několika mistrovských děl nejvyšší úrovně z předních českých soukromých sbírek včetně bývalé kolekce profesora L. Jisla.

 

Autorem textu jsem já, fotografkou je Mgr. Ivana Matějková – Havlíková, mezinárodně respektovaná tvůrkyně, která se navýsost mistrně zhostila nafotografování municiózních exponátů také pro své bohaté zkušenosti s fotografií šperku. Příloha obsahuje historii školy Kinai z Ečizenu od R. Banerta a mimo japonštinu v tomto rozsahu poprvé opublikovaný ucelený slovník technických termínů se vztahem k mečovému příslušenství. Kromě mečových záštit prezentuje i několik příkladů japonských mečů vysoké sběratelské úrovně. Znamenitá úroveň fotografií a zdařilá grafická úprava na křídovém papíře. 160 stran.
Cuba - záštita japonského meče

Cuba - záštita japonského meče


Má kniha o mečových záštitách

10. prosinec 2010

Má kniha o mečových záštitách

V prosinci 2010 vyšla má kniha Cuba - záštita japonského meče.