Bagration Cup

Spolu s Řádem orla Gruzie, jehož jsem členem, pořádám sportovně kulturní akci, turnaj Bagration Cup. Akce v duchu dávných turnajů je na počest významných osobností dynastie Bagrationů, nejstarší evropské dynastie s kořeny již v 6. století n.l., zahrnující mimo jiné i Pjotra Bagrationa (1765 - 1812), význačného vojevůdce z dob Napoleonských válek, který padl v bitvě u Borodina a je literárně zpodobněn i v Tolstého Vojně a míru, kterého si velice vážil i Napoleon. 

Pořádající Řád orla Gruzie byl založen další významnou osobností rodu, svatou královnou Tamarou (1184 - 1213) již na přelomu 12. - 13. století. Na minulém ročníku byl osobně přítomen i přímý člen rodu, pretendent Gruzínského trůnu HRH princ David Bagration, velmistr Řádu orla Gruzie, pod jehož čestnou záštitou se konaly i předchozí tři ročníky soutěže. https://en.wikipedia.org/…ani

Samotné soutěži předchází kulturní program včetně ukázky bojových umění především z chladnými zbraněmi Evropy i Asie mistrů té nejvyšší úrovně. Na minulých ročnících vystupovalo několik mistrů a vicemistrů světa ve svých disciplínách.

Soutěž v sekacím testu šavlí, tradiční disciplíně, kterou si historicky šermíři verifikovali svou úroveň zvládnutí techniky seku. Jedná se o přátelské klání v rytířském duchu dávných časů.

Soutěž samotná spočívá v dosažení co nejvíce bodů za každý úspěšný sek, přičemž za úspěšný sek se počítá takový, který rozetne terč na dvě poloviny. Typ a úhel seku je na úvaze soutěžícího, Za jeden úspěšný sek se soutěžícímu započítává jeden bod, přičemž vítězem (1., 2. a 3. místo) se stává závodník s nejvyšším bodovým skóre. V případě shodného počtu bodů u finalistů se pokračuje tak dlouho, dokud jeden z nich nezíská převahu. Naseknutí rohože, její sražení či minutí znamená ukončení kola, sek do stojanu či do trnu na napichování terčů znamená automaticky diskvalifikaci. 

Soutěž ve volném šermu měkčenou šavlí: Každý vstupuje do turnaje na svou vlastní zodpovědnost s tím, že v případě zranění či jiné újmy nebude po soupeři ani pořadatelích vyžadovat jakoukoliv formu satisfakce. Kdo v boji první dosáhne tří zásahů soupeře , postupuje do dalšího kola, jakákoliv část těla je bodovanou zásahovou plochou, na kterou je možno útočit jakýmkoliv bodem i sekem, je možno odzbrojovat a boj pokračuje, i když je soutěžícímu vyražena zbraň z ruky. Druhý sousek během kola je diskvalifikací z celého turnaje.

Galerie