Bibliografie

Mám za sebou bohatou publikační činnost, spolupracuji s význačnými osobnostmi naší kulturní a výtvarné scény. 

Jsem autorem řady článků a odborných textů, nejčastěji se zaměřením na japonský meč a samurajskou kulturu. Od roku 2000 publikuji poezii Haiku a pořádám kursy tvůrčího psaní tohoto směru poezie. Podrobněji na - Životopis

Publikace

 • Katalog výstavy Bušidó!, (spolu s PhDr Honcoopovou) ,Galerie Bold, Praha 2022
 • Předmluva ke sbírce haiku Paleta žití, Libuše Svobodová, Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem, 2018
 • 108 Haiku, ilustroval Jiří Straka, s předmluvou prof. Wu Yi, Nakladatelství Kant/Bušidó, Praha 2017
 • subkatalog Pírka ke katalogu výstavy Jiřího Straky Tušová staveniště 6.3. - 26.4. 2015 v Galerii Václava Špály
 • Haiku, ilustroval Jiří Straka, s předmluvou prof. Wu Yi, Bušidó, Praha 2014
 • předmluva ke knize Hagakure, kniha samuraje, Cad Press, Bratislava 2013
 • předmluva ke katalogu Lukáš Kúta - rezonance absolutna, Praha 2012
 • předmluva ke knize Hora lebek, Lafcadio Hearn, Volvox Globator, Praha 2012
 • zastoupení v antologii Básně k čaji - Pajšan´14, Dharmagaya, Praha 2014
 • zastoupení v antologii českých haiku Míjím se s měsícem, Dharmagaya, Praha 2013
 • Cuba, záštita japonského meče, Bušidó, Praha 2010
 • Haiku - básničky na tři řádky, Bonaventura Praha, 2000

Překlady

 • Tak pravil Lao-Ć, Pragma, Praha 2011
 • Telč - mači to šúhen (japonština), Dobrý důvod, Telč 2007

BUŠIDÓ! Cesta válečníka

Katalog k unikátní výstavě BUŠIDÓ! Cesta válečníka, pořádané galerií Bold ve spolupráci s aukčním domem Arcimboldo v době 20. 5. - 21. 6. 2022. Výstava věnovaná světu samurajů ukazuje vedle několika mimořádně vzácných historických zbrojí, mečů, helmic, železných masek, mečových záštit cuba a dalších autentických japonských řemeslných klenotů, jež s bušidó, Cestou válečníka, souvisejí, se v projektu objeví také malby na paravánech a barevné dřevořezy.Katalog tvoří texty předních českých odborníků na danou tématiku - samurajové a japonská kultura - Jakuba Zemana a Heleny Honcoopové. Součástí obsahu je i glosář japonského meče a zbroje a fotografie vystavovaných předmětů.

Vydáno: 2022, Galerie Arcimboldo;  Počet stran: 80


Šálek dáj hřeje dlaně

Haiku od českých a slovenských autorů. Editoři k novému výběru českých a slovenských textů přistupovali s největší obezřetností a snahou udržet laťku kvality velmi vysoko. V knize tak na vás kromě výjimečných autorů formy haiku čeká i velké množství precizně zpracovaných témat, jako je pomíjivost, pokora, introspekce, hluboký smysl pro detail, ale též jazykový humor a situační komika. Samotný název, pocházející z textu Jakuba Zemana, není jen odkazem na tradiční téma, ale nese i symbolickou hodnotu, jeho citlivá nostalgie a víra ve vliv lidského díla nám připomínají osobu významného českého teoretika a překladatele haiku Antonína Límana, jehož památce je kniha věnována. Haiku je citlivý lyrický útvar s filozofickým přesahem a má schopnost měnit pohled na svět kolem. Ať i vám každé haiku poodhalí kousek něčeho nového a přiměje vás k pozastavení se nad krásou obyčejných věcí.

Vydáno: 2020, DharmaGaia;  Počet stran: 180


108 Haiku

"Počet sto osmi haiku v této sbírce evokuje sto osm buddhistických iluzí gan, mizících v čistém chladném zvuku počátku japonského nového roku v doznívání sto osmi úderů zvonu."
Těmito slovy uvádí sbírku její autor Jakub Zeman, japonolog, publicista, tlumočník, dlouholetý příznivec a propagátor tradiční japonské kultury a estetiky, dlouholetý autor a teoretik žánru haiku, milovník čaje a čajové kultury, dlouholetý adept bojových umění a japonského meče.
Ilustroval Jiří Straka, sinolog, malíř tvořící dálněvýchodní technikou tušové malby, ve které přejímá tradiční formu, ale námětu svých děl dává svůj vlastní obsah, nadčasový a nadprostorový, nesoucí ve svém lůně tradici českou stejně jako japonskou. Předmluvu napsal Wu Yu, jeden za nejvýznačnějších současných čínských malířů, profesor na nejprestižnější čínské Ústřední akademii vátvarných umění v Pekingu.


Vydáno: 2018, KANT;  Počet stran: 54;  Ilustrace/foto: Jiří Straka


Míjím se s měsícem

Podtitul: Výběr z českých a slovenských haiku.Knížka je objevnou antologií krátkých básní haiku. Tyto koncentrované miniatury, známé ze starší japonské poezie, mají dnes své nadšené příznivce v celém kulturním světě a mnoho tvůrců se pokouší zachytit v jejich svérázné formě výjimečný zážitek, působivý obraz či bystrý postřeh. Na stránkách předložené publikace se sešlo třicet českých a slovenských autorů haiku, někteří začínající a jiní naopak velmi zkušení, jež spojuje přinejmenším jedno: krušné i krásné věčné hledání úplnosti, s níž se stále míjíme.

Autoři: Pavel Beneš, Jarda Čampulka, Miloň Čepelka, Miroslav Černý, Jiří Dědeček, Petr Druhý, Jaroslav Dvorský, Vít Erban, Miroslav Fišmeister, Tomáš Koloc, Zuzana Konopásková, Martin Koreček, Iva Košatková, Martin Krátoška, Marek Kučera, Lucie Kvapilová, David Mareš, Pavel Martinec, Hanele Martinez, Marek Müller, Jaroslav A. Polák, Kamil Princ, Katka Soustružníková, Roman Darmošlap Szpuk, Jiří Šebek, Zdeněk Škrabánek, Zdeněk Thoma, Miroslav Václavek, Petr Zákravský, Jakub Zeman.


Vydáno: 2013, DharmaGaia;  Počet stran: 180;  Ilustrace/foto: Emil Sláma;  Autoři obálky: Emil Sláma, Martin Třešňák


Cuba, záštita japonského meče

Publikace Cuba, záštita japonského meče vydávané společností Bušidó: Ojedinělá publikace, popisující z historického, technologického kunsthistorického úhlu pohledu záštitu na japonský meč (cuba), jejíž námět je jakýmsi oknem do duchovního a estetického světa dávných Japonců. Rozsáhlé zpracování námětů seznamuje čtenáře s japonskou i čínskou historií, mytologií, literaturou, poezií, a vytváří tím náhled do duchovního světa starého Japonska. Přírodní náměty často nesou kulturně ukotvený význam, stejně jako stylizovaný zdánlivě abstraktní dezén, nesoucí ve většině případů konkrétní, většinou pozitivní a blahopřejnou symboliku. Ostatně se zpodobňovanými náměty se nesetkáváme toliko na mečovém příslušenství, ale i v malbě, na pracích v laku, necuke či na nepřeberných dalších projevech kreativity japonského umění či užitého umění, proto může být zpracování k užitku i badatelům a sběratelům jiných typů asiatik než pouze popisovaných mečových záštit.
Přínosným je i rozsáhlé zpracování technologické, popisující nepřebernou škálu materiálů, speciálních slitin a výzdobných technik, v mnoha případech mimo Japonsko opublikovaných vůbec poprvé a leckdy korespondující s technikami, nově objevenými v moderním šperku. Publikace obsahuje dosud nepublikované záštity včetně několika mistrovských děl nejvyšší úrovně z předních českých soukromých sbírek včetně bývalé kolekce profesora L.Jisla.Autorem textu je japanolog Jakub Zeman, který se problematikou zabýval řadu let jako kurátor mimoevropských sbírek Národní galerie, fotografkou je Mgr. Ivana Matějková - Havlíková, mezinárodně respektovaná tvůrkyně, která se navýsost mistrně zhostila nafotografování municiózních exponátů také pro své bohaté zkušenosti s fotografií šperku. Příloha obsahuje historii školy Kinai z Ečizenu od R. Banerta a mimo japonštinu v tomto rozsahu poprvé opublikovaný ucelený slovník technických termínů se vztahem k mečovému příslušenství. Kromě mečových záštit prezentuje i několik příkladů japonských mečů vysoké sběratelské úrovně. Znamenitá úroveň fotografií a zdařilá grafická úprava na křídovém papíře.


Vydáno: 2011, Bušidó; Počet stran: 160; Ilustrace/foto: Ivana Matějková


Japonské horory

Japonské horory : ďáblové, démoni, monstra, strašidla, čarodějové, duchové a přízraky v japonském umění 18. a 19. století / Sbírka orientálního umění Národní galerie v Praze a Galerie Arcimboldo,

Vydáno: 2009, Galerie Arcimboldo;   Počet stran: 91;   Autoři: Helena Honcoopová, Jakub Zeman


Haiku : básničky na tři řádky

Sbírka básní, které parafrázují japonskou poezii haiku, je doplněna devíti barevnými originálními lepty.

Vydáno: 2000, Bonaventura Praha; Počet stran: 59

Články

Asiaskop 11.7.2022, Historie japonských politických atentátů a důsledky toho posledního
Asiaskop 13.9.2021, Tradice autorit v Číně a Japonsku
Fighter´s magazín 2021/5, Japonský meč, mýty a realita
Fighters´s magazín 2020/3, Džutte, japonský středověký zatýkací prostředek
Fighters´s magazín 2019/9, Japonské kopí yari
Fighter´s magazín 2019/1, Japonský meč a etiketa
Fighter´s madazím 2017/7, Japonský středověk kráčel Prahou. Už podruhé
Fighter´s madazím 2016/11, Kolik toho opravdu vydržela středověká zbroj?
Fighter´s madazím 2015/7, Tamešigiri v Japonsku
Fighter´s madazím 2015/3, Odkaz Yamada Nagamasy, setkání japonského meče a muay boran
Fighter´s madazím 2014/11, Duše meče v Hodoníně
Literární noviny 2013/49, Výbušný porcelán
Literární noviny 2013/49, Pražské léto čínského malíře
Forbes 2013/listopad, Kdo koupí čínskou Monu Lisu
Fighter´s magazín 2013/5, Výběr japonského meče
Fighter´s magazín 2012/11, Fukuda Šúiči sensei
Fighter´s magazín 2012/9, Tamešigiri taikai
Fighter´s magazín 2012/5-6, Postřehy z Japonska v čase sakur
Fighter´s magazín 2012/3-4, Nodači, japonské obří meče
Fighter´s magazín 2012/1, Šidókai a Nakagawa sensei
Fighter´s magazín 2011/1-2, Nakagawa sensei - návštěva v Čechách
Fighter´s magazín 2008/2, Japonský meč - jak rozpoznat originál od repliky
Fighter´s magazín 2007/11-12, Macuba Ičiró
Fighter´s magazín 2007/9-10, Kaiguntó a šinguntó
Fighter´s magazín 2007/1-2, Wakizaši
100+1 zahraniční zajímavost, Hibuki
Fighter´s magazín 2006/9-10, Tamešigiri
Fighter´s magazín 2006/9-10, Návštěva japonského mistra Ičiró Macuba Kunimasa
Fighter´s magazín 2007/3-4, Iaitó nebo šinken
Fighter´s magazín 2007/3-4, K1 legenda Fujimoto v Praze
Fighter´s magazín 2006/7-8, Hibuki - japonské tajné zbraně
Fighter´s magazín 2006/5-6, Yakuza
Fighter´s magazín 2006/5-6,Tantó
Fighter´s magazín 2006/3-4, Džute

Přednášková a edukativní činnost

Dlouhodobě se věnuji přednáškové činnosti, zpočátku v rámci lektorského oddělení Národní Galerie, později na Rudolfinské akademii a v součinnosti s muzei, některými univerzitami a dalšími institucemi. Se svými příspěvky jsem participoval na konferencích v Čechách a Hong Kongu.