Hanami

Od roku 2022 pořádám jakožto autor, moderátor a koordinátor velice úspěšnou akci - Svátek rozkvetlých sakur Hanami ve Strahovském klášteře.

Co je Hanami?

Sakura představovala v japonské kultuře vždy výrazný archetyp, ve kterém se střetával a občas i pro zemi vycházejícího slunce tak charakteristicky mísil prvek sakrální i estetický. Sakura souvisí s původním náboženstvím šintó například ve spojení s božstvem rýže (mečířů, gejš, obchodníků etc.) Inari sama a zároveň se již od období Heian (794 - 1183) stala nesmírně silným estetickým elementem, opěvovaným básníky. Je zde vidět i silný prvek estetické emancipace, protože v předchozích obdobích poezie opěvovala dle čínského vzoru slivoň, která je mimochodem i v současnosti národním stromem říše středu. A symbolem Japonska, národním stromem a v podstatě i květinou se stala sakura, ostatně jí nalezneme i na stojenové minci.

Sakura se stala sezónním slovem kigo, uvozujícím báseň do určité roční doby. V tomto případě do pozdního jara, přibližně v období dubna. To sakurové květy ve většině Japonska kvetou, jakkoliv poledníkové rozložení japonského souostroví způsobuje, že v některých částech Nipponu je to dříve, v jiných později. A je to období, v němž se koná po staletí svátek obdivování třešňových květů Hanami.

Výraz Hanami doslovně ,,hledění na rozkvetlé sakury" označuje starodávný a stále živý japonský zvyk usadit se pod rozkvetlými třešněmi a obdivovat jejich krásu. V minulosti se při té příležitosti někdy psaly i příležitostné básně, popíjelo saké či pořádal čajový obřad, v současnosti je Hanami příležitost pro piknik pod širým nebem s rodinou či přáteli.

Sakura v japonské kultuře

Sakura představovala v japonské kultuře vždy výrazný archetyp...

Hanami ve Strahovském klášteře

I v Praze se nedávno konal festival inspirovaný Hanami...

Zde najdete krátký sestřih s festivalu Hanami 2023 v Praze