Škola japonského meče Happó rjú

Happó rjú 八方流 je styl umění japonského meče, který jsem vytvořil převážně na podkladě Morinaga-ha Toyama rjú, jehož tréninku jsem se léta věnoval a získal v něm 4.Dan.

Alternativní a ,,skryté" zbraně stylu (hibuki) zahrnují například šuriken, manriki gusari, hankjú atd., nejsou součástí běžného tréninkového programu a jsou vyučovány individuálně

Jako tvůrce stylu a jeho oficiální představitel (Daihjó) jsem zodpovědný za techniky stylu a po složení požadovaných zkoušek v něm uděluji technické stupně.

Z Toyama rjú byl převzat kihon a kata, některé detaily především v úrovni tenouči byly přejaty z jiných starých stylů (korjú).

Kata je základ, obsahující principy stylu. Její analýzou jsem abstrahoval suburi, které se cvičí samostatně a jejichž účelem je především pochopení principu haragei, tenouči a hasudži. Ty jsou potom verifikovány v disciplíně zkoušky seku tamešigiri, na které se verifikuje zvládnutí techniky seku na standardizovaném materiálu, nejčastěji rohožích tatami omotte, kladoucích meči stejný odpor jako lidské tělo.

Tamešigiri se na rozdíl od jiných škol provádí často dynamicky, přímo z tasení (nuki uči), z chůze, běhu....

Zvládnutá technika se v reálném čase a prostoru verifikuje volným šermem měkčenými meči Gekiken, jehož pravidla umožňují na rozdíl od Kendó bodovaně zasáhnout jakoukoliv část těla. Nepoužívá se ochranná zbroj bógu. Jakkoliv hlavní tréninkovou a soutěžní zbraní Gekikenu je meč (gekikentó) , alternativními zbraněmi je kopí Yari, krátký meč kodači či dýka tantó. V Gekikenu stejně jako v Tamešigiri či šurikenu pořádá Honbu Hakuzan dódžó a schválená šibu otevřené soutěže (taikai), v nichž často soutěží i adepti jiných dódžó, škol a stylů.

Kata, tamešigiri a Gekiken představují tři pilíře Happó rjú, a jejich jednota je vyjádřena v symbolu stylu, trojúhelník v kruhu. Název stylu Happó rjú znamená ,,styl osmi směrů", v přeneseném smyslu ,,styl všech směrů" a je mimo jiné odvozen od základní formy Happó nuki, zahrnující základní principy stylu.